Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

yeanne
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viacatherineee catherineee
yeanne
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viacatherineee catherineee
yeanne
yeanne
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yeanne
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
yeanne
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

May 14 2017

yeanne
Bądź sobą, a będziesz silny. 
— Ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromupinthesky upinthesky viasusano susano
yeanne
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
yeanne
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viaszarakoszula szarakoszula
yeanne

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

yeanne
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger
yeanne

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

yeanne
A co jeśli nie będzie lepiej?
— babyimdreamin.soup.io
yeanne
Jestem uzależniona od unieszczęśliwiania samej siebie.
yeanne
Przestań się łudzić, że się zmieni!
— you stupid little girl

May 13 2017

yeanne
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaessperer essperer
yeanne
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
yeanne
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
yeanne
wreszcie zrozumiałem "chciałbym umrzeć z miłości" chodzi o tak przeraźliwą pustkę w sercu, gdy ci najważniejsi kolejno Cię zawiodą, o taki stan wyjałowienia z jednoczesną pewnością, że wciąż wybaczyłbyś im wszystko, bo ich kurwa kochasz, że nie pozostaje Ci nic innego jak tylko z tej miłości umrzeć.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl