Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

yeanne
3656 846e 500
M. Hłasko, Robotnicy
Reposted fromvaporous vaporous vialaparisienne laparisienne
yeanne
yeanne
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn vialaparisienne laparisienne
yeanne
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

June 20 2017

yeanne

Nic mi nie jest - życie mi jest.

Agnieszka Chylińska

June 19 2017

yeanne
yeanne
5979 21f3
Reposted fromjustMeee justMeee vialaparisienne laparisienne
yeanne
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
yeanne
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
yeanne
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi vialaparisienne laparisienne
yeanne
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
yeanne
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viacatherineee catherineee
yeanne
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viacatherineee catherineee
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialaparisienne laparisienne
yeanne
9081 867e
Reposted fromverronique verronique vialaparisienne laparisienne
yeanne
Prędzej czy później wszystko samo się układa tak, jak miało się ułożyć.
Reposted fromupinthesky upinthesky vialaparisienne laparisienne
yeanne
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre vialaparisienne laparisienne
yeanne
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
yeanne
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka vialaparisienne laparisienne
yeanne
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl