Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

yeanne
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia vialaparisienne laparisienne

August 31 2019

yeanne
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".

August 21 2019

yeanne
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
Reposted fromnonperfect nonperfect vialaparisienne laparisienne
yeanne
Wrażliwość jest Twoją siłą, pamiętaj o tym piękna kobieto! Jeśli ktoś kiedyś uzna ją za Twoją słabość, nie jest wart ani jednej Twojej łzy.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
yeanne
Świat jest dobry, jeśli patrzysz na niego dobrymi oczami.
— Beata Pawlikowska
Reposted frommadeliine madeliine vialaparisienne laparisienne
yeanne
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialaparisienne laparisienne
yeanne
4211 2b7d 500
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
yeanne
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viafoodforsoul foodforsoul

August 07 2019

yeanne
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted frommhsa mhsa viafoodforsoul foodforsoul
yeanne
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viafoodforsoul foodforsoul
yeanne
3401 bca5 500
Dzisiaj przypadał Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
yeanne
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
yeanne
7831 9713 500
yeanne
yeanne
9433 1bb9 500

July 22 2019

yeanne
Dlaczego jesteś wobec siebie taka surowa? Życie jest już chyba dostatecznie ciężkie?
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yeanne
4813 0800 500
Jak się ma Twój ból?
Reposted fromyannim yannim vialaparisienne laparisienne
yeanne
yeanne
4910 dd0f
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
yeanne
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl