Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

yeanne
Kochajmy się, szanujmy i bądźmy dla siebie , bo czas zabiera nam to co najcenniejsze.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
yeanne
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
yeanne
9393 f9d1 500
Wycinki w termosie
Reposted fromhormeza hormeza viawszystkodupa wszystkodupa

May 13 2019

yeanne
3221 1c7a 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
yeanne
Nie, człowiek nie uczy się na własnych błędach. Powtarza te same do znudzenia, aż wreszcie nabiera wprawy i wychodzą mu one coraz lepiej. Powiem wręcz, że na koniec przekształca się to w pewien styl bycia.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
yeanne
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
yeanne
7927 e5b2 500
shameless.
yeanne

May 08 2019

yeanne
I takie jest właśnie życie, prawda? Trochę osiągnięć, trochę rozczarowań.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger

May 07 2019

yeanne
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa
yeanne
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
yeanne
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień (...)
— Astrid Lindgren
yeanne
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viawszystkodupa wszystkodupa
yeanne
Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś zdolna bardzo kogoś kochać, będziesz też bardzo cierpieć.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
yeanne
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viawszystkodupa wszystkodupa
yeanne
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted frompapiertiger papiertiger viawszystkodupa wszystkodupa
yeanne
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viawszystkodupa wszystkodupa

April 29 2019

yeanne
yeanne
3221 1c7a 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
yeanne
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl